Yrkesintroduktion på lärlingsgymnasiet

Yrkesintroduktion kan du välja som inte har godkända betyg från grundskolan och som krävs för att du skall kunna söka till ett yrkesprogram.

En yrkesintroduktion kan läggas upp på olika sätt, Hos oss har vi stort fokus på yrket och anställningsbarheten. Givetvis så kan du också arbeta med att läsa grundskolekurser enligt ett individuellt upplägg. Yrkesintroduktion är riktad mot en speciell bransch. Den yrkesinriktade utbildningen läser du på 1-3 år.

Målet är att öka dina möjligheter till anställning.

Vi ser 2 stora spår:

Den som vill läsa upp sin behörighet till gymnasiet och kombinera det med att läsa ett antal yrkeskurser så att man är lite på väg, när man blir behörig till nationellt program.

Den som saknar ambitioner att läsa upp sin behörighet,men vill rusta sig för att kunna få ett jobb.

Vi anser att med vårt upplägg och bra handledare på arbetsplatser kan dessa elever nå stora framgångar inom ett valt yrke och på det här sättet öka sin anställningsbarhet i framtiden.
Yrkesintroduktionen erbjuds på:

– Bygg och Anläggning
– Fordon och Transport (inriktning mekaniker)
– Handel och Service

Följande ämnen finns att välja som du läser utifrån grundskolans kursplan:

Svenska
Matematik
Engelska
Historia
Samhällskunskap
Idrott och hälsa
Religion
Geografi

OBS! För att börja en yrkesintroduktion krävs en överenskommelse med din hem kommun