Svetsteknik

Inriktningen ska ge kunskaper om och handlag med olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment. Inriktningen kan leda till arbete som svetsare i många olika yrken där svetsning är efterfrågad. Det kan även leda till arbete som godkänd, internationell svetsare.

Det är brist på duktiga svetstekniker. Sveriges inträde i EU gör att vi påverkas av internationella beslut och bestämmelser. Inom svetsområdet pågår ett arbete med att skapa internationella föreskrifter och standarder för svetsade konstruktioner och svetsningens utförande.
En strävan att mekanisera svetstekniken har alltid funnits och utvecklingen idag sker främst inom detta område. Trots detta ställs fortfarande höga krav på yrkeskicklighet i hantverket. En svetsare måste förutom praktisk erfarenhet även ha grundläggande kunskaper i elteknik och svetsteknologi för olika material för att kunna leva upp till kraven i de nya reglerna.
Den praktiska utbildningen i vekstadsteknik lär du dig av en duktig yrkesman på ett företag. Han är din utbildningshandledare och den som kommer att lära dig företagets produktion, skärande bearbetning, och olika typer av svetsning Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Välkommen med din ansökan!

Ansök

För mer information kontakta:

Studie- och yrkesvägledare:

Sofia Hansson Tel: 0524-233 00

sofia.hansson@larlingsgymnasiet.se

Yrkeslärare:

Anders Karlsson Tel: 0524-233 00

anders.karlsson@larlingsgymnasiet.se