Produkt- och maskinteknik

Inriktningen ska ge kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar samt om hantering och bearbetning av ett visst material. Inriktningen kan leda till arbete som maskinoperatör, i vilket också bedömningar av produktens utformning och kvalitet är väsentliga. Inriktningen kan också leda till mer produktnära arbete som innefattar såväl design, konstruktion som produktion.

Den teknik som krävs för arbete inom industrins många olika varierande verksamhetsfält står i centrum för utbildningen. Sverige har en lång tradition som industriland. Industrin är ekonomiskt sett en väsentlig del av det svenska samhället. Inom industriellt arbete finns ett stort antal specialiseringar vilkas innehåll påverkas av företagens produktion och tjänster. Kännetecknande för industrin och därmed för utbildningen är också ett ständigt utvecklat teknikinnehåll.
Den arbetsplatsförlagda utbildningen är viktig för att du som lärling skall få möta de reella krav som yrket ställer och förstå den yrkeskultur som råder inom branschen. Den praktiska delen lär du dig av en duktig verkstadsmekaniker som är din utbildningshandledare och som kommer att lära dig företagets produktion, olika maskiner, CNC/CAD-teknik, skärande bearbetning, svetsning och verktygsteknik Din yrkeslärare besöker dig regelbundet och följer din utveckling. Teorin anpassas till det du arbetar med i din verkstad. Det gör att du lättare förstår hur den högteknologiska tillverkningen fungerar och du lär dig snabbt.
Det är stor brist på maskinskötare, CNC-operatörer och duktiga verkstadstekniker som kan CAD/CAM. Branschen är mansdominerad därför är tjejer extra välkomna. Du kan söka till högskolan efter utbildningen på Lärlingsgymnasiet. Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Välkommen med din ansökan!

Ansök

För mer information kontakta:

Studie- och yrkesvägledare:

Sofia Hansson Tel: 0705-50 49 09

sofia.hansson@larlingsgymnasiet.se

Yrkeslärare:

Anders Karlsson Tel: 0524-23300

anders.karlsson@larlingsgymnasiet.se