GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Inom varje yrkesinriktning ingår för eleverna undervisning i gymnasiegemensamma ämnen (tidigare kärnämnen) som svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion, naturkunskap samt idrott och hälsa.

Datorkunskap var tidigare ett kärnämne, nu integreras (infärgas) ämnet i alla utbildningar då det är en del av kunskapssamhället. Idrott och hälsa är ett viktigt ämne där eleverna får aktivera sig fysiskt samt utveckla ett ergonomiskt arbetsätt i sitt valda yrke.
De gymnasiegemensamma ämnena integreras inom alla yrkesval och riktar sig mot arbetsliv, social kompetens samt att eleverna kan söka och arbeta utanför landets gränser. Inom varje yrkesinriktning ges också en fördjupad kunskap.
Eleverna erbjuds individuella val såsom högskoleförberedande kurser i svenska, matematik och engelska. Dessutom ges också utökade kurser inom varje yrkesval.

För mer information kontakta:
Studie- och yrkesvägledare:

Sofia Hansson Tel: 0524-233 00

sofia.hansson@larlingsgymnasiet.se

 

Lärare GGÄ i Munkedal:

Markus Strinning Idrott & Hälsa, Naturkunskap Tel: 070-3938855

Camilla Drottz Karlsson Religion, Samhällskunskap, Historia Tel: 0768-703089

Anders Karlsson Resurslärare Tel: 0524-233 00

Ann-Helen Antonsson Svenskalärare 0736-405 216

Bengt Kindström Matematiklärare 0703-138 283

Ämnesinformation
Svenska
Engelska
Matematik
Naturkunskap
Samhällskunskap
Religionskunskap
Historia
Idrott & hälsa