Lastbil och mobila maskiner

Inriktningen ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen kan leda till arbete som lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

Kunskaper om och förmåga att:

  • utföra diagnos, service, underhåll och reparation på lastbilar och mobila maskiner.
  • utföra funktions- och säkerhetskontroll.
  • arbeta i verksamheten med direkt kundkontakt på sådant sätt att verksamhetens kvalitetsnormer avspeglas i de dagliga reparationsmetoderna.
  • komponenter och system samt om hur de samverkar.
  • använda såväl svenska som engelska manualer och digitala informationssystem.
  • välja arbetsmetod, verktyg och utrustning.
  • utföra olika typer av arbeten på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
  • använda ett yrkesmässigt språk.
  • lastbilar och mobila maskiner samt deras utrustning och användningsområden.

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Välkommen med din ansökan!

För mer information kontakta:

Studie- och yrkesvägledare:

Sofia Hansson Tel: 0524-233 00

sofia.hansson@larlingsgymnasiet.se

Ansök