Godshantering

Inriktningen godshantering ska ge kunskaper inom system för godshantering och logistik. Inriktningen kan leda till arbete som lager- eller terminalarbetare.

Kunskaper om och förmåga att:

  • framföra truckar och arbetsmaskiner i skiftande miljöer.
  • använda tillsatsaggregat och övrig godshanteringsutrustning kopplad till truckar och arbetsmaskiner.
  • att använda lastsäkrings- och lyftutrustning samt utföra lastsäkring av olika typer av gods.
  • utföra olika typer av arbeten inom godshantering på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
  • olika typer av fraktdokument.
  • utföra olika typer av beräkningar i samband med hantering av truckar, arbetsredskap, lastbärare och gods samt vid lastsäkring.
  • olika typer av lastbärare, godsmärkning och symboler.

 

 

 

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Välkommen med din ansökan!

För mer information kontakta:

Studie- och yrkesvägledare:

Sofia Hansson Tel: 0524-233 00

sofia.hansson@larlingsgymnasiet.se

Ansök