Mark och anläggning

Inriktningen ska ge kunskaper i markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Som väg- och anläggningsarbetare kan du ha många olika arbetsuppgifter. Du kan få göra allt från att bygga motorvägar till att anlägga gräsmattor.
Du får planera och medverka vid schakt-, fyllnads-, packnings-, isolerings – och dräneringsarbeten samt lära dig utföra ledningsarbeten med vatten – och avloppsledningar. Du får utföra anläggningsarbeten, planteringsarbeten samt skötsel och underhåll av gröna ytor. Du får arbeta med olika naturstensmaterial och bl.a. lära dig sätta smågatsten i rak- och bågsättning.
Vid vägbyggen är schaktning, rörläggning och asfaltläggning exempel på vanliga arbeten. I arbetet används många olika typer av maskiner – allt från tunga anläggningsmaskiner till tekniskt avancerade specialinstrument för mätning. Din arbetsgivare kan vara stat, kommun eller privata företag. Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Välkommen med din ansökan!

För mer information kontakta:

Studie- och yrkesvägledare:

Sofia Hansson Tel: 0524-233 00

sofia.hansson@larlingsgymnasiet.se

Yrkeslärare:

Hans-Erik Olsson Tel: 0768-709145

hans-erik.olsson@larlingsgymnasiet.se

Ansök