Måleri

Inriktningen ska ge kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.

Att vara målare är att vara hantverkare. Med färg, penslar och andra redskap skapas miljöer för människor i deras vardag, i deras arbeten och på deras fritid. Men arbetet utförs också för att skydda och bevara utsatta ytor.
Målaryrket är ett fritt skapande hantverksjobb som tar fram de bästa sidorna av din yrkesskicklighet och ger utlopp för din kreativitet. Det är ett omväxlande och kontrastrikt arbete. En bra arbetsmiljö är viktig för alla. I dag är nästan alla färger vattenbaserade. Lösningsmedel används mycket sparsamt.
Målare är ett trevligt yrke för dig som vill se ett snabbt resultat. Du får lära dig av en målarmästare som är din utbildningshandledare. Det är ett rörligt och självständigt jobb. Vi utbildar på både stora och små måleriföretag. Du måste vara beredd att åka en bit till din arbetsplats.
Som färdigutbildad målare har du sedan möjlighet att specialisera dig, inom till exempel dekorationsmåleri, färgsättning, inredning eller försäljning. Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Välkommen med din ansökan!

För mer information kontakta:

Studie- och yrkesvägledare:

Sofia Hansson Tel: 0524-233 00

sofia.hansson@larlingsgymnasiet.se

Yrkeslärare:

Hans-Erik Olsson  Tel: 0768-70 91 45

hans-erik.olsson@larlingsgymnasiet.se

Ansök