Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Regeringen så håller alla Gymnasieskolor stängt. Detta gäller enbart den skolförlagda delen, APL gäller som vanligt och det är arbetsplatsens riktlinjer som gäller.  Alla elever kommer få, eller har fått, undervisningsmaterial som ska göras hemma. Dessa uppgifter ligger till grund för närvaro som sedan kommer redovisas till CSN. Är någon osäker kontakta mentor eller skolledning. Detta gäller tillsvidare och skolledning kommer gå ut med information allteftersom det kommer nya uppdateringar. Om någon känner sig orolig tveka inte att höra av Er till mentor eller rektorer.

 

 

Med vänliga hälsningar

Rektorer och personal