Sjukanmälan

Kontakta mentor mellan 7,30 – 8,00, även APL – dagar samt till Din handledare på APL. Det går också bra att sjukanmäla sig via vårt digitala plattform Schoolsoft. Är Du över 18 år kan Du anmäla själv annars är det vårdnadshavare som anmäler sjukfrånvaro.

Studiebidrag och Lärlingsersättning

Du har rättighet till CSN studiebidrag när du går på Lärlingsgymnasiet. Du kan läsa mer om studiebidrag och lån för lärlingar på www.csn.se/komv-folkh-gymn/2.1253

Som lärling har Du rätt att ansöka om lärlingsersättning på 1000 kr extra utöver studiebidraget hos CSN.

Skolmåltider

Lunch intages på Restaurang Portofino, med 3 rätter att välja på varje dag.
God hemlagad mat som ger den energi och näring våra elever behöver under dagen. Måltiderna serveras laktos-, glutenfri samt så finns vegetariska alternativ. Vid allergier kontakta skolsköterskan.

Digitala resurser

Vi använder oss av den digitala plattformen Schoolsoft. Där administreras alla studieplaner, alla scheman, alla kurser, mailfunktion, närvarohantering, betyg och länkar till Skolverkets styrdokument. Både personal, elever och vårdnadshavare har tillgång till Schoolsoft.

Vårt digitala bibliotek Mediapoolen – Digital pedagogik – där alla får inloggning för att kunna ta del av det stora utbud av föreläsningar, elevmaterial, dokumentärer och filmer. Alla elever får också ett konto på inläsningstjänst, där vårt utbildningsmaterial finns som uppläst material. Alla elever har också tillgång till en elevdator.

Alkohol och droger

Lärlingsgymnasiet är en drogfri arbetsplats. Skolans personal har skyldighet enligt socialtjänstlagen 14 kap. att anmäla till Socialtjänsten om vi misstänker att någon använder droger, har alkoholproblem eller far illa på annat sätt. Skolan har en policy och handlingsplan mot droger som elever och vårdnadshavare blir informerade om. Vid nekande till drogtest tas detta som ett positivt svar och anmälan görs.