Handledarutbildning

Ni handledare har en nyckelroll hos oss. För att utveckla dig som handledare erbjuder vi handledarutbildning dels på plats hos oss men också den webbaserade utbildningen som skolverket tillhandahåller. http://aplhandledare.skolverket.se. Behöver du hjälp att komma igång så kontakta Lennart Wallström 0733-764930 eller den yrkeslärare du träffar. Om man går någon av utbildningarna och erhåller slutintyg så kan man få ett extra statsbidrag (i mån av tilldelade medel). Intyget sänder ni då in till lennart.wallstrom@larlingsgymnasiet.se

Certifierade företag

Lärlingsgymnasiet utbildar på företag som är certifierade. I skolans styrelse ingår representanter för företag från olika branscher. Dessa företag har i sin tur stora nätverk inom sin bransch. Det gör att vi kan välja företag som har stor kompetens och som är intresserade av att både lära och lära ut kunskap. Företagen vill tillsammans med Lärlingsgymnasiet utveckla en ny typ av lärande organisation som stärker lagandan och utvecklar medarbetarna.

Branschorganisationer

Vi samarbetar med företagarnas branschorganisationer. Tillsammans med dessa certifierar vi de företag som ska utbilda dig. Utbildningsavtal skrivs med företaget och skolan. Du som elev är med och godkänner din utbildningsplats. Den första tiden som du är på ”arbetsplatsen” är en provpraktik. Då har du möjlighet att känna ”personkemin” så att den stämmer mellan dig och din handledare. Det är viktigt att du trivs på din arbetsplats!

Utbildningshandledare

Företagen har en utbildningshandledare för dig. Yrkeslärarna på Lärlingsgymnasiet kommer att utbilda din handledare i utbildningsmodellen, de regler och den värdegrund som Skolverket och Lärlingsgymnasiet står för. Du som elev kommer också att bli engagerad i din egen utbildning. Du planerar den tillsammans med yrkeslärare och utbildningshandledare. Du kommer att ha regelbundna lärande samtal med både lärare och utbildningshandledare. Du kommer att aktivt forma och ta del av din individuella utvecklingsplan. Detta kommer att öka ditt engagemang och du presterar mer utan att du tänker på det.

Utbildningsplatsen

Lärlingsgymnasiet har samtliga elever inom Skolverkets försöksverksamhet för lärlingsutbildning. Därför är vår målsättning att du ska utbilda dig på ett företag så nära bostadsorten som möjligt. Har du själv förslag på företag eller känner en företagare som vill utbilda dig på sin arbetsplats så går det bra. Vi måste då godkänna företaget och arbetsplatsen. Din handledare på företaget får då utbilda sig i vår utbildningsmodell. För oss är det inget problem om din utbildningsplats ligger långt från skolan. Det viktiga är att den är bra och ligger så nära dig som möjligt. Vi besöker dig regelbundet.

Lärlingspärmen | Författningar (AFS)

Flik 5 AFS 2012_3 32 sid Minderårigas arbetsmiljö
Flik 5 Ansvaret för elevers arbetsmiljö
Flik 5 Om AFS 2012_3 112 sid
Flik 5 Om AFS 2012_3 116 sid
Kommentarer till flik 5