Om skolan

Vi erbjuder dig en unik möjlighet att genomföra din yrkesutbildning ute i arbetslivet. På så sätt får du både arbetslivserfarenhet och kontakter redan under din utbildning. Som lärling hos oss:

 • är du minst halva utbildningstiden på en lärlingsplats där det finns en handledare som, i samverkan med yrkesläraren, utbildar dig i yrket.
 • får du kontinuerligt besök på lärlingsplatsen av din yrkeslärare.
 • följer du arbetsplatsens arbetstider.
 • får du mat- och reseersättning när du är på arbetsplatsen.
 • integreras din undervisning på skolan, dels inom de gymnasiegemensamma ämnena och dels inom respektive yrkesutbildning.
 • äter du frukost på skolan och lunch på restaurang i Munkedal och i skolmatsalen i Nödinge.
 • har du tillgång till skolhälsovård med egen skolsköterska.
 • är du försäkrad dygnet runt.
 • sätts dina betyg av yrkesläraren i samråd med din handledare.

Dessutom:

 • kvalitetssäkrar Skolverket utbildningen genom styrdokument.
 • följer lärlingsrådet på skolan upp och kvalitetssäkrar din lärlingsplats.
 • reglerar ett utbildningskontrakt vilka delar av utbildningen som skall skolrespektive arbetsplatsförläggas samt vilken handledare och lärare som ansvarar för den arbetsplatsförlagda utbildningsdelen.
 • skrivs utbildningskontraktet under av elev/vårdnadshavare, företrädare för arbetsplatsen och Lärlingsgymnasiet som är skolhuvudman.
 • kan utbildningen leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Lärlingsgymnasiet MunkedalStationsvägen 24, Munkedal, 0524-233 00

Skolledningen

“Lärlingsgymnasiet är skolan där eleven påverkar sin individuella studieplan och tar ansvar för den. Med omsorgsfullt utvalda yrkeslärare och handledare på företag är vår skola den smartaste vägen till jobb.”
Marianne Jakobsson
VD och grundare av Lärlingsgymnasiet i Sverige AB

Skolledningen har tillsammans mer än femton års erfarenhet av att yrkesutbilda på arbetsplats. De har tillfrågats som experter av Myndigheten för Skolutveckling, deltagit i utvecklingsprojekt och föreläst på konferenser. Tillsammans har de nu utvecklat utbildningsmodellen för Lärlingsgymnasiet. Den väver ihop yrkespraktik med teori. Du förstår teoridelarna lättare och undervisningen blir intressantare när lärarna tar exempel från ”din arbetsplats”. Skolledning och lärare kommer därför att besöka dig på ”din arbetsplats”. Lärlingsgymnasiet ger dig grundläggande behörighet till högskola. I vissa fall kan det behövas kompletterande studier i matematik och engelska. Vi har utvecklat den personliga skolan där du lär dig mer och snabbare!

Yrkeslärarna

Yrkeslärarna på Lärlingsgymnasiet är speciellt utvalda. De vet hur teori och praktik ska kombineras för att du ska få både intressant och optimal inlärning. De följer din yrkesutveckling genom att regelbundet besöka dig på ”din arbetsplats”. Din yrkeslärare ansvarar för att den individuella utbildningsplanen följer Skolverkets mål och de lagar som reglerar din utbildning. Du kommer regelbundet att ha pedagogiska samtal med både din utbildningshandledare och lärare. Du kan lita på att alla gör det som är bäst för dig nu när du ska starta din yrkeskarriär!

Utbildningsmodellen

Under din utbildningstid får du vara på några olika arbetsplatser. Det gör att du får en allsidig utbildning och ett nätverk. Du har själv möjlighet att själv skaffa en arbetsplats där du vill utbilda dig. Skolan och branschen ska då godkänna företaget och arbetsplatsen. Därefter skriver vi ett utbildningsavtal med företaget. Vi värnar om din trygghet i utbildningen!

Skolverket

Vår utbildningsmodell är godkänd av Skolverket. Skolans inarbetade lärlingsmodell finns numera i den nya gymnasiereformen.
Väljer du Lärlingsgymnasiet så utbildas du i ett sedan flera år tillbaka etablerat lärlingsutbildningskoncept.

Ansök till oss

Ansök