Vi i elevhälsan arbetar för alla elevers utveckling och välbefinnande. Vi jobbar hälsofrämjande genom att ha elevhälsan i fokus som genomsyrar hela elevernas skolmiljö.
Tack vare vår småskalighet ser vi alla elever och deras behov. Vi utgår från allas förutsättningar och skapar därför en trygg miljö i skolan.
Detta gör vi genom individuella samtal, samtal i grupp, med hjälp av temaveckor arbetar vi alla tillsammans för att förebygga och motverka ohälsa.

Vi står för ramar och kramar!

Vi på Lärlingsgymnasiet i Munkedal använder oss av ProReNata för vårt skolhälsovårdsarbete. ProReNata är ett patientsäkert program som möjliggör för elevhälsan att dokumentera allt som rör eleverna. Alla som har behörighet i ProReNata har egen behörighet vilket garanterar hög säkerhet och sekretess. Varje profession som ingår i elevhälsan har en egen professionsakt där dokumentation om eleven sker. Endast skolhälsovårdspersonal/elevhälsopersonal med rätt behörighet kan läsa vad som dokumenteras om eleven.

Vi som jobbar här

Rektor

Camilla Drottz Karlsson

Biträdande rektor/Handelslärare

Martin Hultman

Studie- och yrkesvägledare/Administratör

Sofia Hansson

Skolsköterska

Marian Kindström

Skolpsykolog

Anneli Gyllenborg-Lundh

Specialpedagog

Ann-Helen Antonsson

Skolläkare

Cornelia Wallöe Carlsson

Ansök till oss

Ansök