Lärlingsutbildning Produkt- och maskinteknik

Inriktningen ska ge kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar samt om hantering och bearbetning av ett visst material. Inriktningen kan leda till arbete som maskinoperatör, i vilket också bedömningar av produktens utformning och kvalitet är väsentliga. Inriktningen kan också leda till mer produktnära arbete som innefattar såväl design, konstruktion som produktion.

Den teknik som krävs för arbete inom industrins många olika varierande verksamhetsfält står i centrum för utbildningen. Sverige har en lång tradition som industriland. Industrin är ekonomiskt sett en väsentlig del av det svenska samhället. Inom industriellt arbete finns ett stort antal specialiseringar vilkas innehåll påverkas av företagens produktion och tjänster. Kännetecknande för industrin och därmed för utbildningen är också ett ständigt utvecklat teknikinnehåll.
Den arbetsplatsförlagda utbildningen är viktig för att du som lärling skall få möta de reella krav som yrket ställer och förstå den yrkeskultur som råder inom branschen. Den praktiska delen lär du dig av en duktig verkstadsmekaniker som är din utbildningshandledare och som kommer att lära dig företagets produktion, olika maskiner, CNC/CAD-teknik, skärande bearbetning, svetsning och verktygsteknik Din yrkeslärare besöker dig regelbundet och följer din utveckling. Teorin anpassas till det du arbetar med i din verkstad. Det gör att du lättare förstår hur den högteknologiska tillverkningen fungerar och du lär dig snabbt.
Det är stor brist på maskinskötare, CNC-operatörer och duktiga verkstadstekniker som kan CAD/CAM. Branschen är mansdominerad därför är tjejer extra välkomna. Du kan söka till högskolan efter utbildningen på Lärlingsgymnasiet. Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Välkommen med din ansökan!

Ansök

 

Lärlingsutbildning Svetsteknik

Inriktningen ska ge kunskaper om och handlag med olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment. Inriktningen kan leda till arbete som svetsare i många olika yrken där svetsning är efterfrågad. Det kan även leda till arbete som godkänd, internationell svetsare.

Det är brist på duktiga svetstekniker. Sveriges inträde i EU gör att vi påverkas av internationella beslut och bestämmelser. Inom svetsområdet pågår ett arbete med att skapa internationella föreskrifter och standarder för svetsade konstruktioner och svetsningens utförande.
En strävan att mekanisera svetstekniken har alltid funnits och utvecklingen idag sker främst inom detta område. Trots detta ställs fortfarande höga krav på yrkeskicklighet i hantverket. En svetsare måste förutom praktisk erfarenhet även ha grundläggande kunskaper i elteknik och svetsteknologi för olika material för att kunna leva upp till kraven i de nya reglerna.
Den praktiska utbildningen i vekstadsteknik lär du dig av en duktig yrkesman på ett företag. Han är din utbildningshandledare och den som kommer att lära dig företagets produktion, skärande bearbetning, och olika typer av svetsning Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Välkommen med din ansökan!

Ansök