Lärlingsutbildning Husbyggnad

Inriktningen ska ge kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler samt även av broar och andra anläggningskonstruktioner.

Denna bransch är just nu ”glödhet” och i nuläget ser vi ingen avmattning. Sverige har ett fastighetsbestånd som är i stort behov av underhåll.
Hos oss kan du specialisera dig inom trä (snickare), betong (armerare och betongarbetare) eller mureri (murare) golvläggning (golvläggare). Vi har behöriga lärare som har stor erfarenhet från byggbranschen. De lär dig allt som du behöver kunna! Det är lätt att få arbete inom bygg. Detta gäller speciellt för golvläggare just nu.
Byggbranschen är mansdominerad så tjejer är extra välkomna. Du är med och påverkar din individuella studieplan och tar ansvar för den. Den praktiska delen lär du av en byggmästare som är din utbildningshandledare. Din bygglärare besöker dig regelbundet och följer din utveckling. Teorin anpassas till det du arbetar med på din byggarbetsplats. Det gör att den blir lätt för dig att förstå och du lär dig snabbt.
När du är ute på olika företag lär du dig deras rutiner, laganda och kundpolicy. Du blir inskolad i företagen! Vi har skapat en vass utbildning för dig som vill gå rakt in i ett företag! Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Välkommen med din ansökan!

 

Ansök