Lärlingsutbildning Husbyggnad

Murare

Ämnet mur- och putsverk ger dig kunskaper om isoleringsarbete vid skalmurning och vid olika isolerputssystem samt förbandsmurning med murblock, tegel och sandsten. Undervisningen ger dig möjlighet att utveckla kunskaper om montering av murkramlor och armering. Dessutom får du kunskaper om slamning med puts, såväl manuell som maskinell.

Murning förekommer i nästan all husbyggnadsverksamhet .Murarens huvudsakliga arbetsuppgifter är murning, både inom- och utomhus. Fasadputsning är också en vanligt förekommande arbetsuppgift.
Många murare väljer att specialisera sig på fasadmurning, putsningsarbeten eller något annat område t.ex. eldstäder och skorstensstockar. Dessutom har många plattsättare och stuckatörer en murarutbildning i botten. Det är stort rekryteringsbehov inom yrket. Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Välkommen med din ansökan!

 

Ansök