Lärlingsutbildning Anläggningsfordon

Inriktningen ska ge kunskaper i markarbeten som schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete och ballast samt trafikkunskap.

Du får utföra arbeten med lastmaskin, grävmaskin, teleskoplastare, hjullastare. I byggbranschen delas maskiner in i två grupper: jordförflyttande maskiner som gräver och förflyttar och kranar som lyfter.
Du lär dig fordonsvård och service. Vi samarbetar med branschorganisationen som heter Maskinentreprenörerna. Vår yrkeslärare har alla behörigheter för olika maskintyper och utbildar enligt Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN. Branschen skriker efter duktiga anläggare och grävmaskinister! Tänk på att som anläggare måste du vara beredd på att åka över ett stort område.
Maskinföraren har en viktig uppgift i dagens byggande. Olika anläggningsmaskiner används vid grävning av grunder, bergarbeten, lastning, vägbyggen och för tunga lyft. Dagens anläggningsmaskiner är mycket avancerade, men ingen teknik kan ersätta en skicklig maskinförare.
Det är lätt att få arbete inom anläggning. Detta gäller speciellt för armerare, betongarbetare, väg- och brobyggare, gräv- och lastmaskinsförare med flera yrkesgrupper inom anläggning. Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Välkommen med din ansökan!

Ansök