Lite tips i coronatider

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/

BLIR DET NÅGON STUDENT I ÅR?

Just nu får vi många frågor om Lärlingsgymnasiets student firande. Vi kommer att ha någon form av avslutning för våra studenter och håller just på att planera för denna. Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer så avslutningen kommer att bli annorlunda detta året mot tidigare. Vi kommer att dela upp eleverna programvis för att minimera folksamlingar. Mer […]

NYA UPPDATERADE RÅD OM COVID-19, CORONAVIRUS

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar Publicerat 01 april 2020 För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och […]

Navet på Lärlingsgymnasiet

Navet – Det digitala uppehållsrummet! Sök gruppen på facebook “Navet på Lärlingsgymnasiet” Här finns möjligheten att hänga under tiden vi har distansundervisning för att få svar på snabba frågor, för att få inspiration, eller kanske bara en paus, från pluggandet hemifrån. Vi kommer även lägga ut information som är viktig från skolans håll och kontaktuppgifter […]

INGA NATIONELLA PROV

Skolverket har beslutat att inga nationella prov genomförs. Du kommer att bli betygssatt utav din lärare ändå utifrån motsvarande kunskapstester! I svenska ska ni elever fortsätta med manusskrivandet, på distans. När tillfälle ges så kommer ett muntligt prov. Så släpp stressen, plugga på distans och ta en promenad i solen! Ta hand om er hälsar […]

LÄRLINGSGYMNASIET BEDRIVER UTBILDNING PÅ DISTANS FRÅN 18 MARS

Utifrån regeringens och folkhälsomyndighetens senaste rekommendation att gymnasieskolor ska bedriva undervisning på distans kommer skolbyggnaden vara stängd för elever från och med imorgon 18 mars och gäller tills nytt besked kommer. Mentorerna och GGÄ-lärarna kommer att sköta distansundervisningen på de plattformar som de använt sig utav tidigare i digital kommunikation med elever. Du som elev […]

Senaste nytt utifrån Covid-19, Coronavirus

Utifrån dagens pressträff med statsministern och utbildningsministern har det beslutats att hemundervisning ska råda för gymnasieelever. Inga elever ska komma till skolans lokaler från och med imorgon 18 mars. Utbildning på APL gäller som vanligt. Mer information kommer under eftermiddagen! Hälsingar skolledningen

Uppdatering angående Covid-19, coronaviruset

Angående Covid-19, coronavirus. Lärlingsgymnasiet i Ale följer folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller Covid 19, coronavirus. Det har INTE kommit något generellt beslut om att skolor ska stängas i Sverige. Lärlingsgymnasiet i Ale följer detta så länge inte andra besked kommer. Det är viktigt att elever och personal som har sjukdomssymptom stannar hemma/går hem. Vanliga symptom […]

Riktlinjer angående Covid-19, Coronaviruset

Lärlingsgymnasiet i Ale tillämpar samma riktlinjer som Ale kommun när det gäller Covid-19, Coronaviruset, se länk nedan: https://www.ale.se/nyheter-ale.se/nyhetsarkiv/2020-03-10-stanna-hemma-vid-symptom-pa-luftvagsinfektion.html I länken kan du även läsa om folkhälsomyndighetens riktlinjer och om hur du tvättar dina händer på bäst sätt!