Läsårstider 2019/2020

Höstterminen 2019

21 augusti – 19 december

Läslov v. 44 28 oktober – 1 november

Vårterminen 2020

13 januari – 10 juni

Sportlov v. 7 10 – 14 februari

Påsklov v. 15 6 – 9 april

Lovdag, 22 maj

STUDENT

Onsdag 27 maj

Sjukanmälan

Om du blir sjuk ringer du och sjukanmäler dig till sjukanmälantelefonen på telefon 0722-346372 innan kl 09.00. Efter den femte sjukdagen krävs det läkarintyg. Om du blir sjuk när du skall vara på din arbetsplats måste du anmäla dig både till skolan och arbetsplatsen.

Studiebidrag och Lärlingsersättning

Du som är inskriven i gymnasieskolan får studiebidrag automatiskt från och med kvartalet efter du fyllt 16 år. Studiebidraget är på 1250:- kr/mån och utbetalas 10 månader per år med början i september. Lärlingsersättning utgår till alla elever som går Lärlingsutbildning. Bidraget är 1000:-/mån.

Ledighetsansökan

Mentor beviljar ledighet för högst tre dagar. För ledighet över tre dagar ska mentor yttra sig och beslut fattas av rektor. Ledighet beviljas endast om särskilda skäl föreligger.

Alkohol och droger

Lärlingsgymnasiet är en drogfri arbetsplats. Skolans personal har skyldighet enligt socialtjänstlagen 14 kap. att anmäla till Socialtjänsten om vi misstänker att någon använder droger, har alkoholproblem eller far illa på annat sätt. Skolan har en policy och handlingsplan mot droger som elever och vårdnadshavare blir informerade om.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolan följer “plan för skolan” mot diskriminering och kränkande behandling. Planen revideras årligen.