Om skolan

Vi erbjuder dig en unik möjlighet att genomföra din yrkesutbildning ute i arbetslivet. På så sätt får du både arbetslivserfarenhet och kontakter redan under din utbildning. Som lärling hos oss:

 • är du minst halva utbildningstiden på en lärlingsplats där det finns en handledare som, i samverkan med yrkesläraren, utbildar dig i yrket.
 • får du kontinuerligt besök på lärlingsplatsen av din yrkeslärare.
 • följer du arbetsplatsens arbetstider.
 • får du mat- och reseersättning när du är på arbetsplatsen.
 • integreras din undervisning på skolan, dels inom de gymnasiegemensamma ämnena och dels inom respektive yrkesutbildning.
 • äter du frukost på skolan och lunch i skolmatsalen.
 • har du tillgång till elevhälsa – Skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och skolläkare.
 • är du försäkrad dygnet runt.
 • sätts dina betyg av yrkesläraren i samråd med din handledare.

Dessutom:

 • kvalitetssäkrar Skolverket utbildningen genom styrdokument.
 • följer lärlingsrådet på skolan upp och kvalitetssäkrar din lärlingsplats.
 • reglerar ett utbildningskontrakt vilka delar av utbildningen som skall skol- respektive arbetsplatsförläggas samt vilken handledare och lärare som ansvarar för den arbetsplatsförlagda utbildningsdelen.
 • skrivs utbildningskontraktet under av elev/vårdnadshavare, företrädare för arbetsplatsen och Lärlingsgymnasiet som är skolhuvudman.
 • kan utbildningen leda till fortsatta studier på högskola.