Elevhälsan

Elevhälsan innefattar alla insatser som görs för att elever ska må bra. Uttrycket ”må bra” innefattar såväl sociala, psykiska som fysiska dimensioner, ofta i kombination med varandra. För att få en väl fungerande elevhälsa krävs det att all personal i skolan – Mentor, lärare, specialpedagog, rektor, skolsköterska, skolkurator, skolläkare och skolpsykolog samarbetar för elevens bästa. Enligt skollagen har alla elever rätt till skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, skolkurator, skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan ska arbeta med olika prioriterade mål när det gäller det främjande och förebyggande arbetet.

Behöver du komma i kontakt med någon i elevhälsan?

Skolsköterska Ann-Sofie Söder tel. 0768-709149

Skolsköterskan har öppen mottagning måndag till torsdag mellan kl. 09.30-10.30 och 13.00-13.30. Övrig tid enligt överenskommelse.

Skolkurator Carina Fontenay tel. 0768-712670

Skolkurator Carina jobbar heltid, men för att du säkert ska veta att hon är på plats är det bra om du ringer innan eller skickar ett mail.

Skolkurator Mats Barre tel. 0700-272873

Skolkurator Mats jobbar deltid och är oftast ledig fredagar. För att du säkert ska veta att Mats är på plats så är det bra om du ringer innan eller skickar ett mail.

Studie- och yrkesvägledare Pernilla Nörskov tel. 0768-712031

Studie- och yrkesvägledare Pernilla jobbar heltid, men för att du säkert ska veta att hon är på plats är det bra om du ringer innan eller skickar ett mail.

Resurspedagog Robert Westlund tel. 0706-500973

Resurspedagog Robert jobbar heltid och oftast inne i verksamheten Navet eller i korridorerna.

Resurspedagog Henrik Carlsson tel. 0703-920210

Resurspedagog Henrik jobbar heltid och oftast i verksamheten Navet eller i korridorerna.

Rektor Malin Luukinen tel. 0768-712027

Rektor Malin jobbar heltid. Ring eller maila för besök.

Biträdande rektor Lennart Wallström tel. 0733-764930

Biträdande rektor Lennart jobbar heltid. Ring eller maila för besök.