Navet på Lärlingsgymnasiet

Navet – Det digitala uppehållsrummet!

Sök gruppen på facebook “Navet på Lärlingsgymnasiet”

Här finns möjligheten att hänga under tiden vi har distansundervisning för att få svar på snabba frågor, för att få inspiration, eller kanske bara en paus, från pluggandet hemifrån.

Vi kommer även lägga ut information som är viktig från skolans håll och kontaktuppgifter till Elevhälsan ifall någon vill ta kontakt med någon vuxen på skolan.

Våra ordningsregler på skolan gäller även i denna grupp:
• Med tanke på dig själv, dina kamrater, lärare och personal är det viktigt att vi behandlar varandra väl enligt skolans värdegrund.
• Vi använder oss inte av ett kränkande språkbruk.
• Mobbning, våld, rasism och trakasserier accepteras inte i någon form.

Kontaktuppgifter:
Robban 0706 50 09 73 robert.westlund@larlingsgymnasiet.se
Henke 0703 92 02 10 henrik.carlsson@larlingsgymnasiet.se
Carina 0768 71 26 70 carina.fontenay@larlingsgymnasiet.se
Mats 0700 27 28 73 mats.barre@larlingsgymnasiet.se