LÄRLINGSGYMNASIET BEDRIVER UTBILDNING PÅ DISTANS FRÅN 18 MARS

Utifrån regeringens och folkhälsomyndighetens senaste rekommendation att gymnasieskolor ska bedriva undervisning på distans kommer skolbyggnaden vara stängd för elever från och med imorgon 18 mars och gäller tills nytt besked kommer.

Mentorerna och GGÄ-lärarna kommer att sköta distansundervisningen på de plattformar som de använt sig utav tidigare i digital kommunikation med elever. Du som elev kommer att få instruktioner av din mentor. APL-undervisningen kommer ske som vanligt, enligt arbetsplatsens riktlinjer.

Det är viktigt att känna till att undervisningen kommer att ske, men inte i skolans lokaler. Om man inte lämnar in uppgifter, närvarar när lärare har videosamtal m.m. så kan det i ett senare skede bli undervisning på lördag/söndag och sommarlovet kan förskjutas. Närvaro på distans är även CSN-grundande.

Om man känner oro och vill prata med någon så finns skolkuratorerna Mats på tel. 0700-272873 och Carina på tel. 0768-712670, eller via skolans Messenger ”Lärlingsgymnasiet i Ale”.

Skolan kommer att fortsätta lägga ut information på Hemsidan (under Lärlingsnytt), Schoolsoft och Facebook.

Vår målsättning är att vi löser detta tillsammans!