Uppdatering angående Covid-19, coronaviruset

Angående Covid-19, coronavirus.

Lärlingsgymnasiet i Ale följer folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller Covid 19, coronavirus. Det har INTE kommit något generellt beslut om att skolor ska stängas i Sverige. Lärlingsgymnasiet i Ale följer detta så länge inte andra besked kommer. Det är viktigt att elever och personal som har sjukdomssymptom stannar hemma/går hem. Vanliga symptom är framförallt hosta och feber. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. För att du ska ha aktuell information läs på www.folkhalsomyndigheten.se. Lärlingsgymnasiet följer även de riktlinjer som Ale kommun ger. Läs mer på www.ale.se . Skolan har en krisberedskapsgrupp som följer upp nyheter från folkhälsomyndigheten och Ale kommun kontinuerligt. Gruppen har informationsmöte varje dag. Har du oro och vill prata om det så kan du kontakta skolkuratorerna Mats  Barre på tel: 0700-272873 eller Carina Fontenay på tel. 0768-712670. Skolan informerar på schoolsoft, skolans facebooksida och på hemsidan under ”Lärlingsnytt”.

Eftersom elever på Lärlingsgymnasiet är på APL halva sin skoltid får eleven även följa de riktlinjer som arbetsplatsen har. Meddela din mentor om arbetsplatsens rutiner förändrar något för dig!

Om du känner dig sjuk, läs ”folkhälsomyndighetgen- frågor och svar”, ring 1177 eller om du har frågor kring coronaviruset 113 13.

Ta hand om dig och varandra. Vid symptom på sjukdom – stanna hemma! Håll god handhygien! Och håll lite avstånd.