DONT FORGET TO KISS YOUR MOTHER GOODBYE- En musikal om droger och utanförskap

Vi har äran att erbjuda vårdnadshavare och anhöriga till elever på Lärlingsgymnasiet den hyllade musikalen om droger och utanförskap. Är du inte vårdnadshavare eller anhörig, men vill se DONT FORGET TO KISS YOUR MOTHER GOODBYE, är du välkommen. Anmäl till ale@larlingsgymnasiet.se. VÄLKOMMEN!