Lärlingsgymnasiet

Lärlingsutbildning Mark och anläggning

Inriktningen ska ge kunskaper i markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Som väg- och anläggningsarbetare kan du ha många olika arbetsuppgifter. Du kan få göra allt från att bygga motorvägar till att anlägga gräsmattor.
Du får planera och medverka vid schakt-, fyllnads-, packnings-, isolerings – och dräneringsarbeten samt lära dig utföra ledningsarbeten med vatten – och avloppsledningar. Du får utföra anläggningsarbeten, planteringsarbeten samt skötsel och underhåll av gröna ytor. Du får arbeta med olika naturstensmaterial och bl.a. lära dig sätta smågatsten i rak- och bågsättning.
Vid vägbyggen är schaktning, rörläggning och asfaltläggning exempel på vanliga arbeten. I arbetet används många olika typer av maskiner – allt från tunga anläggningsmaskiner till tekniskt avancerade specialinstrument för mätning. Din arbetsgivare kan vara stat, kommun eller privata företag. Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Så tycker Marcus från Nödinge om anläggningsprogrammet >>

Välkommen med din ansökan!

För mer information kontakta:

Studie- och yrkesvägledare:
 

Yrkeslärare:

Jonas Björndahl, 0768-71 20 78   Ale
Lennart Wallström, 0733-76 49 30   Ale

Jonathan Törnell 0762-386407 Ale

Hans-Erik Olsson 0768-709145   Munkedal


                                                    Ansök här om du ska starta yrkeskarriären inom byggbranschen.

Läs mer om Bygg -och anläggningsprogrammet

Intresseanmälan

Ansök till Lärlingsgymnasiet