Lärlingsnytt

Handledarutbildning för våra värdföretag som har lärlingar från Lärlingsgymnasiet i Ale.

Dag: Onsdagen den 30 Januari—Grundkurs (del 1)
Tid: kl 7.30 (start med frukost) —11.30 + gemensam lunch
Plats: Rödjans väg 7 i Nödinge
Innehåll: Vi startar upp och arbetar gemensamt med skolverkets webbaserade handledarutbildning. Här har vi gemensamma diskussioner/reflektioner och arbetar med modul 1 och 2.
Förberedelse: Obs!! Registrera dig och skaffa inloggning. Se www.skolverket.se och APL handledarutbildning.
____________________________________________

Dag: Onsdagen den 6 februari — Grundkurs (del 2)
Tid: kl 7.30 (start med frukost) —11.30 + gemensam lunch
Plats: Rödjansväg 7 i Nödinge
Innehåll: Här fortsätter vi att arbeta gemensamt kring skolverkets handledarutbildning modul 4 och 5. (slutför denna). Samt fördjupning kring handledarskapet och elevers olikheter.
Förberedelse: Ni har genomfört modul 3 på skolverkets handledarutbildning hemma.

 

Anmälan: Anmäl dig till ale@larlingsgymnasiet.se eller Malin Luukinen tfn 0768-712027
Hjärtligt Välkomna
Malin Luukinen med personal

_____________________________________________________

 

Strukturerna måste anpassas efter individen

Artikel från Göteborgs Kommunalförbund: http://grkom.se/toppmenyn/omgrgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/strukturernamasteanpassasefterindividenintetvartom.5.2f295e3e162a590468078b42.html

 

 

LÄSÅRSTIDER 2018/2019

 

HT 2018       måndag 20 augusti     -------           fredag 21 december

VT 2019        onsdag  9 januari       -------            onsdag 12 juni

 

                                                                             

Lovdagar skolan Nödinge

HT 2018       Måndag 29 oktober     --------         fredag 2  november   =  v 44  novemberlov

VT 2019        Måndag 11 februari    --------         fredag 15 februari     =   v  7  sportlov

                         Måndag     15 april       --------      torsdag  18 april         =  v 16  påsklov

                         Fredag         31 maj       --------                                             = v 22

                         Fredag           7 juni       --------                                             = v 23

STUDENT      Onsdag         29 maj                                                                                       

Lovdagar skolan Munkedal

HT 2018       Måndag  29oktober     --------         fredag 2  november    =  v 44  novemberlov

VT 2019        Måndag 18 februari    --------         fredag 22 februari      =   v  8  sportlov

                         Måndag  15  april         --------        onsdag 18  april          =  v 16  påsklov

                         Fredag    31 maj            ---------                                            =   v 22

                         Fredag       7 juni           ---------                                            = v 23

STUDENT       Onsdag      5 juni                                                                 

                        

 

 

                                                                                                               

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Extra Lärlingsersättning

Från och med den 1 januari 2014  får du som är lärling hos oss och innehar ett utbildningskontrakt söka en extra ersättning  på 1000 kronor mer per månad i studiestöd från  CSN.

Kontakta  vår studie-och yrkesvägledare för mer information Annabell Olsson 0768-7120 31 annabell.olsson@larlingsgymnasiet.se

Läs mer:http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/2.1253

 

Handelseleverna Emma och Fredrik utbildades i entreprenörskap i Botswana
Läs mer om deras Afrikaresa

 

 

Industritekniska lärlingar  på intressant studiebesök hos Tida Metal


Bilen som byggdes var en Ford årsmodell 1934.


Lärlingar  på besök från industritekniska programmet var Karl Larsson, Ale och Oliver Lundby Lilla Edet.


Maskiner som användes för att forma plåten: Engelskt hjul, Sickel, Krymp å Sträck Samt plåtslagarhammare anhåll och sandsäck.

 

 

 

 

 

 

 

Ansök till Lärlingsgymnasiet