Lärlingsnytt

 

NYHET!

Nu kan du utbilda dig till bussförare på vår skolenhet i Munkedal i Norra Bohuslän.

Kontakta SYV Sofia Hansson 0705-504909 eller sofia.hansson@larlingsgymnasiet.se.

 

Strukturerna måste anpassas efter individen

Artikel från Göteborgs Kommunalförbund: http://grkom.se/toppmenyn/omgrgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/strukturernamasteanpassasefterindividenintetvartom.5.2f295e3e162a590468078b42.html

 

 

LÄSÅRSTIDER 2018/2019

 

HT 2018       måndag 20 augusti     -------           fredag 21 december

VT 2019        onsdag  9 januari       -------            onsdag 12 juni

 

                                                                             

Lovdagar skolan Nödinge

HT 2018       Måndag 29 oktober     --------         fredag 2  november   =  v 44  novemberlov

VT 2019        Måndag 11 februari    --------         fredag 15 februari     =   v  7  sportlov

                         Måndag     15 april       --------      torsdag  18 april         =  v 16  påsklov

                         Fredag         31 maj       --------                                             = v 22

                         Fredag           7 juni       --------                                             = v 23

STUDENT      Onsdag         29 maj                                                                                       

Lovdagar skolan Munkedal

HT 2018       Måndag  29oktober     --------         fredag 2  november    =  v 44  novemberlov

VT 2019        Måndag 18 februari    --------         fredag 22 februari      =   v  8  sportlov

                         Måndag  15  april         --------        onsdag 18  april          =  v 16  påsklov

                         Fredag    31 maj            ---------                                            =   v 22

                         Fredag       7 juni           ---------                                            = v 23

STUDENT       Onsdag      5 juni                                                                 

                        

 

 

                                                                                                               

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Extra Lärlingsersättning

Från och med den 1 januari 2014  får du som är lärling hos oss och innehar ett utbildningskontrakt söka en extra ersättning  på 1000 kronor mer per månad i studiestöd från  CSN.

Kontakta  vår studie-och yrkesvägledare för mer information Annabell Olsson 0768-7120 31 annabell.olsson@larlingsgymnasiet.se

Läs mer:http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/2.1253

 

Handelseleverna Emma och Fredrik utbildades i entreprenörskap i Botswana
Läs mer om deras Afrikaresa

 

 

Industritekniska lärlingar  på intressant studiebesök hos Tida Metal


Bilen som byggdes var en Ford årsmodell 1934.


Lärlingar  på besök från industritekniska programmet var Karl Larsson, Ale och Oliver Lundby Lilla Edet.


Maskiner som användes för att forma plåten: Engelskt hjul, Sickel, Krymp å Sträck Samt plåtslagarhammare anhåll och sandsäck.

 

 

 

 

 

 

 

Ansök till Lärlingsgymnasiet