Lärlingsgymnasiet

SJUKANMÄLAN:

till skolenhet Ale görs på tel:0722-346372

till skolenhet Munkedal görs till respektive mentor. Se  under programinriktningar.

Skolenheterna är belägna i Göteborg och Norra Bohuslän.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)genomförs i din hemkommun.

 

 

  • Stationsvägen 24

            455 31 Munkedal
 Lat. 58.4652195

Long. 11.6762645

 

  • Rödjans väg 7
    449 34 Nödinge,Ale kommun

Lat. 57.899748

Long. 12.0562503

 

 

 

E-post:
ale@larlingsgymnasiet.se

munkedal@larlingsgymnasiet.se

Telefon:
Lärlingsgymnasiet i Munkedal, Munkedals kommun 0524-23300
Lärlingsgymnasiet i Ale, Ale kommun 0303-749490


Marianne Jakobsson VD 0706-880976
marianne.jakobsson@larlingsgymnasiet.se

Malin Luukinen rektor i Ale  0768-71 20 27
malin.luukinen@larlingsgymnasiet.se

Lennart Wallström bitr rektor i Ale 0733-76 49 30

lennart.wallstrom@larlingsgymnasiet.se

Camilla Drottz Karlsson rektor i Munkedal  0768-70 30 89

Camilla.drottz-karlsson@larlingsgymnasiet.se

Jan Olsson lärlingsplatssamordnare 0768-712017
jan.olsson@larlingsgymnasiet.se

Pernilla Nörskov Studie- och Yrkesvägledare  ,Ale  0768-71 20 31

pernilla.norskov@larlingsgymnasiet.se

Sofia Hansson Studie- och Yrkesvägledare  ,Munkedal
0705-50 49 09 
sofia.hansson@larlingsgymnasiet.se

Carina Fontenay kurator  Ale 0768- 71 26 70

carina.fontenay@larlingsgymnasiet.se 

Mats Barre kurator Ale 0700-272873

mats.barre@larlingsgymnasiet.se

 

Martina Fristek   Administratör  Munkedal 0762 25 92 75

martina.fristek@larlingsgymnasiet.se

Ann-Sofie  Söder skolsköterska   Ale 0768-70 91 49

ann-sofie.soder@larlingsgymnasiet.se

Marian Kindström skolsköterska   Munkedal

marian.kindstrom@larlingsgymnasiet.se

Annelie Gyllenborg-Lundh  Skolpsykolog/Kurator Munkedal

annelie.gyllenborg-lundh@larlingsgymnasiet.se

Magnus Hägerlo  IT-ansvarig Ale/Munkedal   0705-32 94 35

magnus.hagerlo@larlingsgymnasiet.se

Madeleine Regenius  ansvarig skolmatsal Ale

madeleine.regenius@larlingsgymnasiet.se

 

Robin Sippola Vaktmästare Ale  0303-74 94 90  

robin.sipola@larlingsgymnasiet.se    Lärare: se respektive program.

Välkommen att kontakta oss!

Ansök till Lärlingsgymnasiet