Lärlingsgymnasiet

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Inom varje yrkesinriktning ingår för eleverna undervisning i gymnasiegemensamma ämnen (tidigare kärnämnen) som svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion, naturkunskap samt idrott och hälsa.

Datorkunskap var tidigare ett kärnämne, nu integreras (infärgas) ämnet i alla utbildningar då det är en del av kunskapssamhället. Idrott och hälsa är ett viktigt ämne där eleverna får aktivera sig fysiskt samt utveckla ett ergonomiskt arbetsätt i sitt valda yrke.
De gymnasiegemensamma ämnena integreras inom alla yrkesval och riktar sig mot arbetsliv, social kompetens samt att eleverna kan söka och arbeta utanför landets gränser. Inom varje yrkesinriktning ges också en fördjupad kunskap.
Eleverna erbjuds individuella val såsom högskoleförberedande kurser i svenska, matematik och engelska. Dessutom ges också utökade kurser inom varje yrkesval.

För mer information kontakta:

Studie- och yrkesvägledare:
Annabell Olsson, 0524-233 00, 0768-71 20 31

Lärare GGÄ  i Ale:

Gösta Hessfelt /Ma  0303-74 94 90  Ale
Clara Heimersson-Udd Sv/Eng, 0303-74 94 90   Ale

Åsa Axmalm Sv/Eng   0303-74 94 90   Ale

Jennifer Roffel / Eng  0303-749490      Ale

Stefan Johansson GGÄ 0303-749490   Ale

Olof Nordell GGÄ 0705-689922          Ale

Thomas Östlund  Idrott och hälsa  0760-319481  Ale

Resurspedagog:

Robert Andersson Westlund   0706-50 09 73    Ale

 

Lärare GGÄ i Munkedal:

Camilla Drottz Karlsson / Na,Hi,Sh,Re   0768-70 30 89 Munkedal

Lena Berglund Andersson  0524-23300  Idrott  Munkedal

Johan Brorsson  Matematik

Marcus Strinning IT,Eng,Sv  

 

 

 


 

Ämnesinformation

Svenska
Engelska
Matematik
Naturkunskap
Samhällskunskap
Religionskunskap
Historia
Idrott & hälsa

Ansök till Lärlingsgymnasiet