Lärlingsgymnasiet

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Inom varje yrkesinriktning ingår för eleverna undervisning i gymnasiegemensamma ämnen (tidigare kärnämnen) som svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion, naturkunskap samt idrott och hälsa.

Datorkunskap var tidigare ett kärnämne, nu integreras (infärgas) ämnet i alla utbildningar då det är en del av kunskapssamhället. Idrott och hälsa är ett viktigt ämne där eleverna får aktivera sig fysiskt samt utveckla ett ergonomiskt arbetsätt i sitt valda yrke.
De gymnasiegemensamma ämnena integreras inom alla yrkesval och riktar sig mot arbetsliv, social kompetens samt att eleverna kan söka och arbeta utanför landets gränser. Inom varje yrkesinriktning ges också en fördjupad kunskap.
Eleverna erbjuds individuella val såsom högskoleförberedande kurser i svenska, matematik och engelska. Dessutom ges också utökade kurser inom varje yrkesval.

För mer information kontakta:

Studie- och yrkesvägledare:


Lärare GGÄ  i Ale:

Gösta Hessfelt /Ma  0303-74 94 90 

Magnus Persson /Ma  0303-74 94 90 
 

Clara Heimersson-Udd Sv/Eng, 0303-74 94 90  

Åsa Axmalm Sv/Eng   0303-74 94 90   

Jennifer Roffel / Eng  0303-749490      

Stefan Johansson GGÄ 0303-749490  

Olof Nordell GGÄ 0705-689922         

Thomas Östlund  Idrott och hälsa  0760-319481 

Resurspedagog:

Robert Andersson Westlund   0706-50 09 73   

 

Lärare GGÄ i Munkedal:

Johan Brorsson  Matematik 070-3648405

Marcus Strinning IT,Idrott  070-3938855

Camilla Drottz Karlsson Re,Sh,Hi,Na  0768 703089

Lise-Lott Andersson Resurslärare  0524-23300

 

 

 


 

Ämnesinformation

Svenska
Engelska
Matematik
Naturkunskap
Samhällskunskap
Religionskunskap
Historia
Idrott & hälsa

Ansök till Lärlingsgymnasiet