Genuin lärlingsutbildning etablerad 2008

Nu har vi hälsat våra ettor välkomna.Fram till 9 september har vi introduktionsveckor.

Ordinarie undervisning börjar 12 september.

År 2 har APL heltid och hälsas åter till skolan under vecka 37.

 

HÖGSTA BETYG AV SKOLINSPEKTIONEN

TRYGGHET OCH STUDIERO

UNDERVISNING OCH LÄRANDE

ÅTGÄRDER ATT FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA KRÄNKANDE BEHANDLING

BRA STYRNING OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

 

 

Ansök till Lärlingsgymnasiet