Genuin lärlingsutbildning etablerad 2008

 

SKUGGA  OSS EN DAG PÅ ETT LÄRLINGSPROGRAM 

se Lärlingsnytt

Inbjudan till handledarutbildning

Rektor sökes till Lärlingsgymnasiet i Munkedal

ATTRAKTIV YRKESUTBILDNING  MED MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLEBEHÖRIGHET !

HÖGSTA BETYG AV SKOLINSPEKTIONEN

TRYGGHET OCH STUDIERO

UNDERVISNING OCH LÄRANDE

ÅTGÄRDER ATT FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA KRÄNKANDE BEHANDLING

BRA STYRNING OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

 

 

Ansök till Lärlingsgymnasiet