GYMNASIEDAGARNA 9 - 11 OKTOBER PÅ SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG

BESÖK OSS I MONTER   G02:34

 

 

 

 

 

Lärlingsnytt: Strukturerna måste anpassas efter individen

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till handledarutbildning  se Lärlingsnytt

ATTRAKTIV YRKESUTBILDNING  MED MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLEBEHÖRIGHET !

HÖGSTA BETYG AV SKOLINSPEKTIONEN

TRYGGHET OCH STUDIERO

UNDERVISNING OCH LÄRANDE

ÅTGÄRDER ATT FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA KRÄNKANDE BEHANDLING

BRA STYRNING OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

 

 

Ansök till Lärlingsgymnasiet