Genuin lärlingsutbildning etablerad 2008

STUDENT  i   Nödinge,Ale      1 juni     Utsläpp  på skolan kl. 13.00

STUDENT  i Håby,Munkedal   8 juni     Utsläpp på Torreby slott  kl, 14.00

 

 

HÖGSTA BETYG AV SKOLINSPEKTIONEN I :

TRYGGHET OCH STUDIERO

UNDERVISNING OCH LÄRANDE

ÅTGÄRDER ATT FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA KRÄNKANDE BEHANDLING

BRA STYRNING OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

 

 

Ansök till Lärlingsgymnasiet