NYHET!

Nu kan du utbilda dig till bussförare på vår skolenhet i Munkedal i Norra Bohuslän.

Kontakta SYV Sofia Hansson 0705-504909 eller sofia.hansson@larlingsgymnasiet.se.

 

ÖPPET HUS  hos Lärlingsgymnasiet i Munkedal

I våra nya lokaler på Stationsvägen 24, Munkedal

  • Torsdag den 11 april 16:00-19:00
  • Torsdagen den 9 maj 16:00-19:00

_______VÄLKOMNA_________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Lärlingsnytt: Strukturerna måste anpassas efter individen

ATTRAKTIV YRKESUTBILDNING  MED MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLEBEHÖRIGHET !

 

HÖGSTA BETYG AV SKOLINSPEKTIONEN VAD GÄLLER:

TRYGGHET OCH STUDIERO

UNDERVISNING OCH LÄRANDE

ÅTGÄRDER ATT FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA KRÄNKANDE BEHANDLING

BRA STYRNING OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

 

 

Ansök till Lärlingsgymnasiet