Genuin lärlingsutbildning etablerad 2008

ÖPPET HUS                                             

Rödjans väg 7 , Nödinge ,Ale                                                

Torsdag 17 november 2016 kl 16.00-19.00                        

Torsdag 26 januari  2017 kl 16.00-19.00   

ÖPPET HUS 

Lerbergsvägen 2 Håbygården Munkedal 

Onsdag 23 november  2016  kl 17.00-19-00                         

Onsdag 18 januari 2017 kl 17.00-19.00

 

Föräldramöten

INFORMATION FRÅN SKOLENHET  HÅBY:

År 1  tisdag  4/10  kl. 18.00 - 19.30

 

INFORMATION FRÅN SKOLENHET  ALE:

År 2  torsdag  20/10 kl. 18.00

 

HÖGSTA BETYG AV SKOLINSPEKTIONEN

TRYGGHET OCH STUDIERO

UNDERVISNING OCH LÄRANDE

ÅTGÄRDER ATT FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA KRÄNKANDE BEHANDLING

BRA STYRNING OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

 

 

Ansök till Lärlingsgymnasiet