Lärlingsgymnasiet i Ale välkomnar vårdnadshavare för elever i år 1  till informationsmöte 

den 12 september kl 18.00 på skolan i Nödinge. Se Lärlingsnytt.

__________________________________________________________________

 

Lärlingsgymnasiet i Ale söker yrkeslärare. Är Du den vi söker ?

Kolla in lediga tjänster. 

 

 

 

 

 

Lärlingsnytt: Strukturerna måste anpassas efter individen

ATTRAKTIV YRKESUTBILDNING  MED MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLEBEHÖRIGHET !

 

HÖGSTA BETYG AV SKOLINSPEKTIONEN VAD GÄLLER:

TRYGGHET OCH STUDIERO

UNDERVISNING OCH LÄRANDE

ÅTGÄRDER ATT FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA KRÄNKANDE BEHANDLING

BRA STYRNING OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

 

 

Ansök till Lärlingsgymnasiet