__________________________________________________________________

Välkommen att besöka oss på  gymnasiedagarna i Göteborg  !

Vi finns i monter B02:20 och i monter B06:69

8 okt 08:30 – 20:00

9 okt 08:30 – 20:00

10 okt 08:30 – 18:00

 

 

 

 

 

 

Lärlingsnytt: Strukturerna måste anpassas efter individen

ATTRAKTIV YRKESUTBILDNING  MED MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLEBEHÖRIGHET !

 

HÖGSTA BETYG AV SKOLINSPEKTIONEN VAD GÄLLER:

TRYGGHET OCH STUDIERO

UNDERVISNING OCH LÄRANDE

ÅTGÄRDER ATT FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA KRÄNKANDE BEHANDLING

BRA STYRNING OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

 

 

Ansök till Lärlingsgymnasiet