Genuin lärlingsutbildning etablerad 2008

SMARTASTE VÄGEN TILL JOBB ÄR 15 MINUTER MED PENDELN FRÅN GÖTEBORG TILL LÄRLINGSGYMNASIET I ALE.

ÖPPET HUS: Nödinge  16 november kl 16-19.

JOBBA SOM LÄRLING DÄR DU BOR ÄR ENKLARE ÄN DU TROR-SÖK LÄRLINGSGYMNASIET I MUNKEDAL ,NORRA BOHUSLÄN

ÖPPET HUS : Munkedal 22 november kl 18-20.

 

Inbjudan till handledarutbildning  se Lärlingsnytt

ATTRAKTIV YRKESUTBILDNING  MED MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLEBEHÖRIGHET !

HÖGSTA BETYG AV SKOLINSPEKTIONEN

TRYGGHET OCH STUDIERO

UNDERVISNING OCH LÄRANDE

ÅTGÄRDER ATT FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA KRÄNKANDE BEHANDLING

BRA STYRNING OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

 

 

Ansök till Lärlingsgymnasiet