Genuin lärlingsutbildning etablerad 2008

SKUGGA  OSS EN DAG PÅ ETT LÄRLINGSPROGRAM.

Mer info under  Lärlingsnytt

Inbjudan till handledarutbildning

 

ÖPPET HUS                                             

Rödjans väg 7 , Nödinge ,Ale                                                                      

Torsdag 26 januari  2017 kl 16.00-19.00   

ÖPPET HUS 

Lerbergsvägen 2 Håbygården Munkedal                          

Onsdag 18 januari 2017 kl 17.00-19.00

 

 

HÖGSTA BETYG AV SKOLINSPEKTIONEN

TRYGGHET OCH STUDIERO

UNDERVISNING OCH LÄRANDE

ÅTGÄRDER ATT FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA KRÄNKANDE BEHANDLING

BRA STYRNING OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

 

 

Ansök till Lärlingsgymnasiet